S.S.S2020-04-24T16:16:22+00:00
Nano Boyut Nedir?2020-04-24T15:24:47+00:00

Milimetrenin milyonda birini ifade eder. Nano, metrik sistemde bir birimdir ve 1 nm (nanometre) = 1 milimetrenin milyonda biridir. Aşağıdaki şekilde virüs, bakteri, nano kristal ve fuleren molekülleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Gümüş ağır metal midir?2020-04-24T15:26:04+00:00

Gümüş bir geçiş elementidir, bilimsel otoritelerce ağır metal olarak sınıflandırılmaz.

Gümüş insan tüketimi için uygun mudur?2020-04-24T15:02:29+00:00

EPA (United States Environmental Protection Agency – Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı – https://www.epa.gov/ ) bir bireyin vücut ağırlığına göre günlük olarak alabileceği miktarı belirtmiştir. EPA her kilogram için günlük olarak 0,005 mg alınabileceğini belirtilmektedir. 

Gümüş kansere yol açar mı?2020-04-24T15:27:27+00:00

ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ ) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarında gümüşün kansere yol açmadığı ifade edilmiştir.

Nano gümüş nedir? Ne işe yarar?2020-04-24T15:29:36+00:00

Nano Gümüş partikülleri ; karşılaştığı bakteri ve mikrobun hücre duvarını geçerek hücre zarındaki mikrop ve bakterinin DNA’sını bozar, üremesini engeller. Hücre duvarı yırtıldığı için çoğalmaları da engellenmiş olur. Bağışıklık kazanmalarına engel teşkil eder. Gümüş; insan vücudundaki hücre yapısı nedeni ile hiçbir hücre ile reaksiyona girmemektedir. Hücre ile reaksiyona girmediği için herhangi bir zarar vermemektedir. Bu yüzden; nano gümüşün çok hücreli canlılara zarar vermediği kabul edilmektedir. 

Gümüşün indirildiği nano boyut hücre zarından içeri girebilmesi için önemlidir. Nanoksia’da nano gümüş boyutu yaklaşık 10-30 nano metredir.

İyonik gümüş mü, nano gümüş mü daha güvenlidir?2020-04-24T16:13:06+00:00

Yapılan çalışmalara göre, aynı konsantrasyon seviyelerinde iyonik gümüş toksik etki gösterirken, nano gümüşte bu etkiler gözlenmez. ECHA – (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )

Nano gümüşün iyonik gümüşten farkı nedir?2020-04-24T16:15:27+00:00

Nano gümüş fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle boyutu nanometre seviyesine indirgenmiş gümüştür.

Nano boyutlu gümüş daha mı etkilidir?2020-04-24T14:58:07+00:00

Evet.  Nano boyut sayesinde, gümüşün yüzey alanı artırıldığı için, etki alanı ve etkili olduğu mikroorganizma sayısı yüksektir.

Dezenfektan nedir?2020-04-24T16:03:14+00:00

Dezenfeksiyon ya da dezenfektasyon (Franzızca desinfection): Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan maddelere dezenfektan denir.

Neden Nanoksia Dezenfektan? Nanoksia Dezenfektanının diğerlerinden farkı nedir?2020-04-24T16:11:00+00:00

NANOKSIA dezenfektan içinde kimyasal madde bulunmaz. %100 vegan ve %100 ekolojiktir. Bitki bazlıdır. Bitkisel sentez ile geliştirilmiştir. Nanoksia dezenfektan içeriğinde sadece  ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )  tarafından onaylanan firmalardan temin edilen, sertifikalı,  yüksek saflıkta gümüş (%99,999) kullanılmaktadır. 

Nanoksia’nın içerdiği gümüş, nano boyutuna indirilirken kimyasal madde ilave edilmeden, bitkisel ajanlarla indirilir. Bu sayede, toksik kimyasal içermez, toksik etkilere yol açmaz.

Nanoksia, nanoteknolojik olduğu idda edilen kimyasal içerikli ürünlerden neden daha güvenlidir?2020-04-24T15:13:58+00:00

Nanoteknoloji ile geliştirildiği ifade edilen ve içeriğinde  Dimethyloctadecyl ((3-trimethoxysilyl) propyl) ve ammonium chloride (quaterner amonyum bileşiği) gibi aktif ve Amines coco alkyldimethyl  ve 3-chloropropyltrimethoxysilane  gibi yardımcı maddeler içeren ürünler; dermal, göz ve solunum toksisitesine sahiptir. 

Dimethyloctadecyl ((3- trimethoxysilyl)propyl)’in; ammonium chloride aktif maddesi ile in-vivo ve in-vitro testlerde 0,1 ml  konsantrasyonda dahi deri ve gözde ciddi tahrişe neden olduğu ve Kategori- 2 derecesinde iritan olarak sınıflandırılması gerektiği belirlenmiştir (ECHA). 

Bu aktif maddeyi içeren ürünlerin, solunması, deri ve gözle teması toksik etkiye neden olmaktadır. Aynı zamanda, bu aktif maddenin iddia edildiği gibi, çevrede kolaylıkla bozunmadığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. ECHA, EPI suite, 2016, (Estimation Programs Interface Suite) tarafından çeşitli çevresel mikroorganizma populasyonlarında  3-(Trimethoxysilyl)propyl dimethyloctadecylammonium chloride (CAS no. 27668 -52 -6) maddesinin biyodegrasyon derecesi hesaplanmıştır. Çalışmada, değişik modellemelerden elde edilen verilere göre, maddenin biyodegrasyona uğramadığı belirlenmiştir. Bu maddenin, yüksek oranda sedimentte biriktiği, dolayısıyla, dip organizmalar açısından zararlı olduğu da bulgular arasındadır. 

Kuaterner amonyum bileşiklerinin FDA ve EPA tarafından kabul görmüş aktif madde olması, güvenilir olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, bazı kuaterner amonyum bileşikleri kullanımı yasaklananlar listesindedir. bknz:  https://www.epa.gov/schools/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education 

Hangi türü olursa olsun, bu bileşiklerin, solunum yollarında tahrişe ve astıma neden olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Dolayısıyla, güvenli aktif madde vurgusu yanlıştır. 

Tüm bunlarınn aksine gümüşlü ürünler EPA tarından güvenli kabul edilen 4 aktif maddeden birisidir (EPA).

3-(Trimethoxysilyl) propyl dimethyloctadecylammonium chloride, aktif maddenin yanısıra, formülasyonda yardımcı madde olarak kullanılan Amines coco alkyldimethyl maddesinin ECHA, CLP’a göre, ciddi deri yanıklarına ve göz hasarına yol açtığı, sucul ekosistemler için çok toksik olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak, etiketinde ve SDS belgesinde H315, H400, H410, H319, H315 gibi zararlılık kodlarına sahip olan bir ürünün çevre ve insan sağlığına dost olmadığı anlaşılabilir.

Güvenli gümüş nedir?2020-04-24T16:05:58+00:00

Elde edilmesi esnasında kullanılan işlemlerin zararlılık düzeyine göre gümüşün kalitesi belirlenir. Mevcut bir çok üründe kullanılan gümüş, nitrat tuzu formundadır. Bu da ürünün zararlılığını artırır. Nanoksia dezenfektan içeriğinde sadece, ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )  tarafından onaylanan firmalardan temin edilen, sertifikalı,  yüksek saflıkta gümüş (%99,999) kullanılmaktadır. 

Nanoksia’ nın Hidrojen peroksit içeren diğer nano gümüşlü dezenfektanlardan farkı nedir?2020-04-24T16:09:16+00:00

Hidrojen peroksit, etkenliğini kısa sürede kaybeden bir madde olup, bulunduğu ürünlerde stabilite sorununa neden olur, etkinlik kaybına sebebiyet verir. Nanoksia, bitkisel özütlerle sentezlendiği için stabildir. Kapağı açıldığında etkisini kaybetmez.

Nanoksia’ yı solumak ve deriye temas ettirmek toksik etkiye yol açar mı?2020-04-24T15:06:53+00:00

Nanoksia dezenfektannın akredite laboratuvarlarca yapılan testlerinde, Nanoksia’nın solunum toksisitesine ve deride irritasyona yol açmadığı kanıtlanmıştır.

Nanoksia çevreye zararlı mıdır?2020-04-24T14:56:04+00:00

ECHA (European Chemicals Agency – Avrupa Kimyasallar Ajansı – https://echa.europa.eu/ )  50 ug/Litre oranının altındaki gümüşün balıklara toksik etkisi olmadığını açıklamaktadır. Nanoksia’nın gümüş içeriği litrede  sadece 0,5 ug’dir. Hal böyle olunca, Nanoksia gümüş içeriği ile sucul toksisite sınıflandırmasına tabi değildir.

Nanoksia herkes tarafından kullanılabilir mi?2020-04-24T15:07:50+00:00

Nanoksia; endüstriyel ve profesyonel de dahil olmak üzere her ortamda kullanıma uygundur.

Gümüşlü dezenfektan ürünlerde stabilite sorunu olduğu bilinmektedir. Nanoksia Dezenfektan’ ında bu problem neden yoktur?2020-04-24T16:07:01+00:00

Nanoksia dezenfektanda stabilite, bitki özütü ile sağlanmaktadır. Stabilite sorunu yoktur.

Bazı dezenfektanlarda bulunan hidrojen klorür zararlı mıdır?2020-04-24T15:10:57+00:00

Hidrojen klorür tozdur ama suyla birleşince hidroklorik asite dönüşmektedir. Bünyesindeki klor bileşikleri de son dönemde terk edilen maddeler arasındadır. Bunun en önemli nedenleri arasında solunum yolu başta olmak üzere dokularda iritasyona neden olmasıdır. Örneğin astıma yol açtığı bilinmektedir.

Nanoksia’ nın bakterisidal, virüsidal ve fungisidal etkinliği içeriğindenki bitkilerden mi sağlanmaktadır?2020-04-24T15:12:13+00:00

Nanoksia’nın üretiminde kullanılan bitki karışımı ve oranları, sadece gümüşü nano boyuta indirmek ve stabil hale getirmekten sorumludur. Kullanılan miktardaki bitki karışımının bakterisidal, virüsidal ve fungisidal etkili olmadığı yapılan testlerle ortaya konmuştur.

Nano gümüş için yapılan aşağıdaki değerlendirmeler doğru mudur?2020-04-24T15:15:52+00:00

1- Gümüş alerjik reaksiyonlara yol açar

    Cevap : YANLIŞ

ECHA tarafından kabul edilen çalışmalarda, nanogümüşün alerjen etkili olmadığı belirtilmektedir. Örneğin, 100-10000 mg/L gümüş nanopartikülün İkincil Kronik Toksikliği incelenmiş ve irritan etki göstermediği belirlenmiştir. Benzer şekilde, göz tahrişine ve  gözde hassasiyete neden olmadığı tespit edilmiştir.

2 – Gümüşün antibakteriyel etki mekanizması bilinmemektedir.

      Cevap : YANLIŞ 

Gümüşün antibakteriyel etki mekanizması bir çok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur.  Yapılan çalışmalarda gümüşün mikroorganizmalar üzerindeki antibakteriyel etkisinin aşağıdaki yollarla olduğu belirlenmiştir. 

  • Mikroorganizmalarda Oksijen yetersizliği yaratarak,
  • Mikroorganizmaların membran bütünlüğünü bozarak,
  • Mikroorganizmaların DNA’sına bağlanarak,
  • Mikroorganizmaların yapısal enzimlerini tahrip ederek.

Ayrıca, bunlardan en yenisi, Wang et (Nisan, 2020) tarafından yapılan çalışmadan elde edilmiştir. Bu çalışmaya göre, gümüşün bakterilerde, DNA iplikçiklerinin ayrılmasına ve protein ile DNA arasındaki bağın zayıflamasına neden olarak etki gösterdiği belirlenmiştir. 

3- Nanogümüş, konvansiyonel gümüşten daha toksiktir.

 Cevap : YANLIŞ

Bu konuda yapılan bir çok çalışmada, aynı miktar nanogümüşün iyon formundan daha az toksisite gösterdiği belirlenmiştir (örn., Caroline et al.,2016).

4- Nano gümüş;  beyin, karaciğer ve üreme hücrelerinde hasara yol açar

  Cevap : YANLIŞ

Yapılan araştırmalar, nanogümüşün beyin, sinir ve üreme sistemi, karaciğer başta olmak üzere organlarda hasara yol açmadığı, mutajen (mutasyona neden olan), teratojen (üreme hasarına neden olan) ve kanserojen etki göstermediğinin altı çizilmektedir (ECHA, EU Scenihr, 2014 )

Kaynaklar:
1. Asmaa A. Sadoon, Prabhat Khadka, Jack Freeland, Ravi Kumar Gundampati, Ryan H. Manso, Mason Ruiz, Venkata R. Krishnamurthi, Suresh Kumar Thallapuranam, Jingyi Chen, Yong Wang. Silver Ions Caused Faster Diffusive Dynamics of Histone-Like Nucleoid-Structuring Proteins in Live Bacteria. Applied and Environmental Microbiology, 2020; 86 (6) DOI:
10.1128/AEM.02479-19.

2.https://echa.europa.eu

3. https://www.epa.gov/schools/green-cleaning-sanitizing-and-disinfecting-toolkit-early-care-and-education

4.EPA, Safer Products and Practices for Disinfecting and Sanitizing Surfaces

5. Caroline et al., Multigenerational exposure to silver ions and silver nanoparticles reveals heightened sensitivity and epigenetic memory in Caenorhabditis elegans. Electronic supplementary material is available at http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.2911 or via http://rspb.royalsocietypublishing.org. 

6. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm