Nanoksia 5Lt Disinfectant

Efficacy Claims

Bactericidal, Virucidal, Fungicidal, Tuberculocidal, Mycobactericidal, Sporicidal

Formulation

Active ingredient: 0.054% Silver – CAS #7440-22-4

Inactive ingredients: 90.946% Distilled Water, 9% Reducing agent.

Silver Supplier

We only purchase the silver used at Nanoksia from the authorized suppliers listed by ECHA, European Chemical Agency.

One Step

Ready to use, one-step disinfectant.

Area of Use and Purpose

Nanoksia is designed for disinfecting surfaces, equipment, materials in private and public areas. Nanoksia can also be used for the disinfection of food production facilities and livestock feeders.

The spectrum of antimicrobial activity is broad due to the quaternary ammonium compounds in its composition. All horizontal and vertical surfaces in hospitals; especially used for cleaning and disinfecting of PVC / epoxy areas, floors, walls, operating theaters, intensive care units. Nanoksia is compatible with glass, wood, ceramic, silicone, plastic (including plexiglass), stainless steel.

As a certified PT-4 Biocidal Type product, Nanoksia is the perfect solution for disinfecting; equipment, containers, kitchen utensils, surfaces, or pipework associated with the production, transport, storage or consumption of food, or feed (including drinking water) for humans, and animals in food production sites.

100% Plant-based nanoscale disinfectant

Nanoscale Solutions

100% Vegan

100% Sustainable

Revolutionarily Innovative

Safe for Environment

EfficacyContact Time
Bacteria99.999%15 sec
Virus99.999%1 to 5 minutes
Fungi99.999%5 minutes

Biocidal Product Registration Number

05.07.2019 – 2019/87

Effective Microorganisms

BacteriaEscherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Multiresistant S.aureus (MRSA), Vancomycin resistant Enterococcus, Multiresistant A.baumannii, Carba resistant K.pneumoniae, Colistin resistant E.coli, ESBL poz K.pneumoniae, ESBL poz E.coli, Multiresistant P.aeroginosa, Sensitive E.coli, Sensitive P.aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, Listeria sp, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Proteus vulgaris, Sensitive E.coli, Sensitive E.coli, Lactococcus sp, Aeromonas

VirusPoliovirus, Adenovirus, Murine norovirus, Hepatit B – C, Herpes simplex 1/2, H1N1 Influenza

FungiCandida albicans, Aspergillus brasiliensis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Penicillium italicum, Penicillium digitatum

MycobacteriaMycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis

SporeBacillus subtilis, Bacillus cereaus

Stability & Shelve Life

24 months if unopened, 3 months when opened.

Warnings

Hazard Signs: No hazard sign

Precautionary Statements: No statement

Packing

Box Quantity
1 Litre15 Pcs
5 Litre4 Pcs
10 Litre2 Pcs
20 Litre1 Pcs

Nanoksia 20 Lt Disinfectant

100% Plant-based nanoscale disinfectant

Nanoscale Solutions

100% Vegan

100% Sustainable

Revolutionarily Innovative

Safe for Environment

EfficacyContact Time
Bacteria99.999%15 sec
Virus99.999%1 to 5 minutes
Fungi99.999%5 minutes

Biocidal Product Registration Number

05.07.2019 – 2019/87

Efficacy Claims

Bactericidal, Virucidal, Fungicidal, Tuberculocidal, Mycobactericidal, Sporicidal

Formulation

Active ingredient: 0.054% Silver – CAS #7440-22-4

Inactive ingredients: 90.946% Distilled Water, 9% Reducing agent.

Silver Supplier

We only purchase the silver used at Nanoksia from the authorized suppliers listed by ECHA, European Chemical Agency.

One Step

Ready to use, one-step disinfectant.

Area of Use and Purpose

Nanoksia is designed for disinfecting surfaces, equipment, materials in private and public areas. Nanoksia can also be used for the disinfection of food production facilities and livestock feeders.

The spectrum of antimicrobial activity is broad due to the quaternary ammonium compounds in its composition. All horizontal and vertical surfaces in hospitals; especially used for cleaning and disinfecting of PVC / epoxy areas, floors, walls, operating theaters, intensive care units. Nanoksia is compatible with glass, wood, ceramic, silicone, plastic (including plexiglass), stainless steel.

As a certified PT-4 Biocidal Type product, Nanoksia is the perfect solution for disinfecting; equipment, containers, kitchen utensils, surfaces, or pipework associated with the production, transport, storage or consumption of food, or feed (including drinking water) for humans, and animals in food production sites.

Effective Microorganisms

BacteriaEscherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Multiresistant S.aureus (MRSA), Vancomycin resistant Enterococcus, Multiresistant A.baumannii, Carba resistant K.pneumoniae, Colistin resistant E.coli, ESBL poz K.pneumoniae, ESBL poz E.coli, Multiresistant P.aeroginosa, Sensitive E.coli, Sensitive P.aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, Listeria sp, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Proteus vulgaris, Sensitive E.coli, Sensitive E.coli, Lactococcus sp, Aeromonas

VirusPoliovirus, Adenovirus, Murine norovirus, Hepatit B – C, Herpes simplex 1/2, H1N1 Influenza

FungiCandida albicans, Aspergillus brasiliensis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Penicillium italicum, Penicillium digitatum

MycobacteriaMycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis

SporeBacillus subtilis, Bacillus cereaus

Stability & Shelve Life

24 months if unopened, 3 months when opened.

Warnings

Hazard Signs: No hazard sign

Precautionary Statements: No statement

Packing

Box Quantity
1 Litre15 Pcs
5 Litre4 Pcs
10 Litre2 Pcs
20 Litre1 Pcs

[:tr]

Nanoksia 5Lt Dezenfektan

Etkinlik

Bakterisidal, Virüsidal, Fungisidal, Tuberculocidal, Mikobakterisidal, Sporisidal

Formülasyon

Aktif Madde : %0.054 Gümüş – CAS #7440-22-4

İnaktif Madde: %90.946 Çözücü, %9 İndirgeyici Madde

Gümüş Tedarikçimiz

Nanoksia ürünlerinde kullanılan gümüş sadece, Avrupa Birliği Kimya Ajansı, ECHA, tarafından onaylanmış tedarikçilerden satın alınmaktadır.

Kolay Kullanım

Nanoksia kullanıma hazır solüsyondur.

Kullanım Amacı ve Kullanım Yerleri

Nanoksia Ürün Tipi-2  ve Ürün Tipi-4 ürün tipleri için Biyosidal Ruhsatına Sahiptir.

Hastanelerde yatay ve dikey tüm yüzeyler; özellikle PVC / epoksi alanların, zeminlerin, duvarların, ameliyathanelerin, yoğun bakım odalarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için kullanılır. Nanoksia cam, ahşap, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), paslanmaz çelik ile uyumludur.

Nanoksia, Gıda ve yem alanlarında kullanılan ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının dezenfeksiyonu için de kullanıma uygundur. Ayrıca Nanoksia, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu için de kullanılanılır.

Nanoksia, hava, yüzme havuzları, banyo suları ve termal suların dezenfeksiyonu için de uygundur.

%100 Bitkisel sentez, yüksek teknolojik dezenfektan

Tip-2 ve Tip-4 Biyosidal Ruhsatlı Ürün

Nanoteknolojik Ürün

%100 Vegan, %100 Ekolojik

Sıfır toksik kimyasal

EtkinlikKontak Süresi
Bakteri99.999%15 saniye içinde
Virus99.999%1 – 5 dakika
Fungi99.999%5 dakika içinde

Biyosidal Ürün Kayıt Tarihi ve Numarası

05.07.2019 – 2019/87

Etkili Olduğu Mikroorganizmalar

BakteriEscherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Multiresistant S.aureus (MRSA), Vancomysin resistant Enterococcus, Multiresistant A.baumannii, Carba resistant K.pneumoniae, Colistin resistant E.coli, ESBL poz K.pneumoniae, ESBL poz E.coli, Multiresistant P.aeroginosa, Sensitive E.coli, Sensitive P.aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, Listeria sp, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Proteus vulgaris, Sensitive E.coli, Sensitive E.coli, Lactococcus sp, Aeromonas

VirüsPoliovirus, Adenovirus, Murine norovirus, Hepatit B – C, Herpes simplex 1/2, H1N1 Influenza

Mantar – Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Penicillium italicum, Penicillium digitatum

MikobakteriMycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis

Spor – Bacillus subtilis, Bacillus cereaus

Akut Sistemik Toksit Etkisi

ISO 10993-11 test standardına göre yapılan çalışmada, Nanoksia Dezenfektanının Akut Sistemik Toksik etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Dermal İrritasyon Etkisi

ISO 10993-10 test standardına göre yapılan çalışmada, Nanoksia Dezenfektanının irritan (tahriş edici) özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Uyarı İşaretleri

Zararlılık İfadesi: Bulunmamaktadır

Önlem İfadeleri: Bulunmamaktadır

Paketleme

Koli İçi Adet
1 Litre15 Adet
5 Litre4 Adet
10 Litre2 Adet
20 Litre1 Adet

Nanoksia 20 Lt Dezenfektan

%100 Bitkisel sentez, yüksek teknolojik dezenfektan

Biyosidal Ruhsatlı Ürün

Nanoteknolojik Ürün

%100 Vegan, %100 Ekolojik

Sıfır toksik kimyasal

EtkinlikKontak Süresi
Bakteri99.999%15 saniye içinde
Virus99.999%1 – 5 dakika
Fungi99.999%5 dakika içinde

Biyosidal Ürün Kayıt Tarihi ve Numarası

05.07.2019 – 2019/87

Etkinlik

Bakterisidal, Virüsidal, Fungisidal, Tuberculocidal, Mikobakterisidal, Sporisidal

Formülasyon

Aktif Madde : %0.054 Gümüş – CAS #7440-22-4

İnaktif Madde: %90.946 Çözücü, %9 İndirgeyici Madde

Gümüş Tedarikçimiz

Nanoksia ürünlerinde kullanılan gümüş sadece, Avrupa Birliği Kimya Ajansı, ECHA, tarafından onaylanmış tedarikçilerden satın alınmaktadır.

Kolay Kullanım

Nanoksia kullanıma hazır solüsyondur.

Kullanım Amacı ve Kullanım Yerleri

Nanoksia Ürün Tipi-2  ve Ürün Tipi-4 ürün tipleri için Biyosidal Ruhsatına Sahiptir.

Hastanelerde yatay ve dikey tüm yüzeyler; özellikle PVC / epoksi alanların, zeminlerin, duvarların, ameliyathanelerin, yoğun bakım odalarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için kullanılır. Nanoksia cam, ahşap, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), paslanmaz çelik ile uyumludur.

Nanoksia, Gıda ve yem alanlarında kullanılan ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının dezenfeksiyonu için de kullanıma uygundur. Ayrıca Nanoksia, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonu için de kullanılanılır.

Nanoksia, hava, yüzme havuzları, banyo suları ve termal suların dezenfeksiyonu için de uygundur.

Etkili Olduğu Mikroorganizmalar

BakteriEscherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Multiresistant S.aureus (MRSA), Vancomysin resistant Enterococcus, Multiresistant A.baumannii, Carba resistant K.pneumoniae, Colistin resistant E.coli, ESBL poz K.pneumoniae, ESBL poz E.coli, Multiresistant P.aeroginosa, Sensitive E.coli, Sensitive P.aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, Listeria sp, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Proteus vulgaris, Sensitive E.coli, Sensitive E.coli, Lactococcus sp, Aeromonas

VirüsPoliovirus, Adenovirus, Murine norovirus, Hepatit B – C, Herpes simplex 1/2, H1N1 Influenza

Mantar – Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Candida glabrata, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Penicillium italicum, Penicillium digitatum

MikobakteriMycobacterium terrae, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis

Spor – Bacillus subtilis, Bacillus cereaus

Akut Sistemik Toksit Etkisi

ISO 10993-11 test standardına göre yapılan çalışmada, Nanoksia Dezenfektanının Akut Sistemik Toksik etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Dermal İrritasyon Etkisi

ISO 10993-10 test standardına göre yapılan çalışmada, Nanoksia Dezenfektanının irritan (tahriş edici) özelliğe sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Uyarı İşaretleri

Zararlılık İfadesi: Bulunmamaktadır

Önlem İfadeleri: Bulunmamaktadır

Paketleme

Koli İçi Adet
1 Litre15 Adet
5 Litre4 Adet
10 Litre2 Adet
20 Litre1 Adet